BATH WHITE BODY

MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

Ngâm bồn sục, massage thư giản
 
30' 200.000 VND

Liệu pháp thuỷ lực với sữa trắng da
 
30' 300.000 VND

Tắm dưỡng cát sữa thiên nhiên

 
60’ 320.000 VND

Tắm dưỡng trái cây tươi

 
90’ 500.000 VND

Tắm dưỡng thuốc bắc

 
90’ 600.000 VND

Tắm trắng chiết  xuất từ nhau thai cừu
 
120' 700.000 VND

Tắm trắng bùn non của pháp
 
120' 1.000.000 VND

Tắm trắng Takano Nhật Bản
 
120' 1.200.000 VND

Tắm trắng đặc biệt
 
120' 1.500.000 VND
TẮM TRẮNG TAKANO NHẬT BẢN 150' 1.200.000 VND
Tắm siêu trắng mịn công nghệ Nhật bản 150' 2000.000 VND


Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image