BODY CARE & TREATMENT

MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

-Liệu pháp với tinh dầu 

Therapy with essential oils

60

220.000 VND


-Chăm sóc toàn thân với kem trắng da

Body Care with creamy white skin

 

60'

250.000 VND


-Chăm sóc toàn thân với đá nóng

Body Care with Hot Stones

75'

300.000 VND


-Liệu pháp với thảo dược

Herbal Therapy for

75’

350.000 VND


-Chăm sóc đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai

Special care for pregnant women

60’ 200.000 VND

-Chăm sóc toàn thân cho trẻ em

Bodycare For Children

60'

170.000VND 

 

 

 

 Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn