BODY FAT REDUCTION

              MENU  ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
 

Liệu trình giảm béo thông kinh lạc

1-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bụng

 

10 lần

8.000.000 VNĐ


2-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng eo.

10 lần.

10.000.000 VNĐ


3-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bắp tay..

10 lần

12.000.000 VNĐ


4-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng đùi.

10 lần

15.000.000 VNĐ

5-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng mông.

10 lần

15.000.000 VNĐ

LIỆU TRÌNH GIẢM BÉO CAVITATION:

1-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bụng

 

10 lần

15.000.000 VNĐ

2-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng eo

10 lần

17.000.000 VNĐ

3-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bắp tay

10 lần

19.000.000 VNĐ

4-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng đùi.

10 lần

21.000.000 VNĐ

5-Giảm cân và giảm giảm mở chuyên sâu vùng mông.

10 lần

21.000.000 VNĐ

THAM KHẢO THÊM CÁC DỊCH VỤ SPA KHÁC TẠI YẾN VÂN SPA

I. CÔNG NGHỆ CAO - HIGH TECHNOLOGY

I. TẠO MẶT VLINE CAVITATION 

II. PHI KIM VI ĐIỂM

III. LĂN KIM ĐIỆN DI

IX. TRỊ NÁM DA CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG SINH HỌC 3D BIO-LED

V. ĐẶC TRỊ MỤN HOÀNG GIA NHẬT BẢN

VI. NỌC RẮN CANADA - PHÉP THẦN KỲ CHO LÀN DA

VII. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO NOÃN THỰC VẬT

VIII. TẮM TRẮNG NHÂN SÂM HÀN QUỐC

IX. WHITE PINK - FACE

X. THAY DA SINH HỌC REVARLING PEEL

XI. TẮM TRẮNG SUPER WHITE

XII. CHĂM SÓC MẶT - FACIAL CARE

XIII. ĐIỀU TRỊ MẶT - FACIAL TREATMENT

XIV. CHĂM SÓC MẮT - EYE CARE

XV. CHĂM SÓC NGỰC - BREAST CARE

XVI. CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN - BODY CARE & TREATMENT

XVII. GIẢM MỞ TOÀN THÂN - BODY FAT REDUCTION

XVIII. TẮM TRẮNG TOÀN THÂN - BATH WHITE BODY

IXX. CHĂM SÓC BÀN CHÂN - FOOT CARE

XX. TẨY LÔNG - WAXING

XI. CHĂM SÓC TRỌN GÓI - SPA PACKAGE - VIP

XII. THÔNG KINH LẠC - GENERAL BUSINESS COMMUNICATIONS

 
 

 

 

 Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn