BODY FAT REDUCTION

              MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
 
Trị liệu giảm mở eo bụng

 
60’ 120.000 VND

Trị liệu thon gọn bắp tay

 
60’ 120.000 VND

Trị liệu thon gọn đùi

 
60’ 150.000 VND

Thon thả vòng eo với máy RF

 
60' 180.000 VND


Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image