BODY FAT REDUCTION

              MENU  ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ
 

Liệu trình giảm béo thông kinh lạc

1-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bụng

 

10 lần

8.000.000 VNĐ


2-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng eo.

10 lần.

10.000.000 VNĐ


3-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bắp tay..

10 lần

12.000.000 VNĐ


4-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng đùi.

10 lần

15.000.000 VNĐ

5-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng mông.

10 lần

15.000.000 VNĐ

LIỆU TRÌNH GIẢM BÉO CAVITATION:

1-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bụng

 

10 lần

15.000.000 VNĐ

2-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng eo

10 lần

17.000.000 VNĐ

3-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng bắp tay

10 lần

19.000.000 VNĐ

4-Giảm cân và giảm mở chuyên sâu vùng đùi.

10 lần

21.000.000 VNĐ

5-Giảm cân và giảm giảm mở chuyên sâu vùng mông.

10 lần

21.000.000 VNĐ
 

 

 

 

 

 

 

 

 Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn