BREAST CARE

            MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

Chăm sóc săn ngực
 
45’ 100.000 VND

Chăm sóc nâng nở ngực

 
45’ 120.000 VND

Chăm sóc săn nở ngực

 
60’ 150.000 VND

 Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image