Buổi lễ ký kết chuyển giao Công nghệ Điều trị Nám với phác đồ Mesotherapy Hàn Quốc

Buổi lễ ký kết chuyển giao Công nghệ Điều trị Nám với phác đồ Mesotherapy Hàn Quốc


Buổi lễ ký kết chuyển giao Công nghệ Điều trị Nám với phác đồ Mesotherapy Hàn Quốc bằng Mesotox sẽ được diễn ngày 14/5/2019 cùng với chuyên gia Hàn Quốc.

Ý KIẾN THẢO LUẬN
Ý kiến của bạn
Họ tên:   Phone:   Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ

Các tin khác
Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn