FOOT CARE

                                                                                                
      MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
Thư giãn bàn chân
                                           
60’
90’
120’
120.000 VND
150.000 VND
200.000 VND

Chăm sóc ½ tay với paraffin

 
40' 120.000 VND

Chăm sóc đôi cánh tay mịn màng

 
40’ 150.000 VND

Chăm sóc chân với paraffin

 
40’ 200.000 VND


Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn