WAXING

          MENU THỜI GIAN ĐƠN GIÁ

1 bên Nách / Under Arms

  60.000 VND

½ Tay / Half Arms

  200.000 VND

½ Chân / Half Legs

  150.000 VND

Nguyên chân/ Full Legs

  300.000 VND

Tẩy thâm (1 vùng ).

  150.000 VND

Xông hơi

15p 50.000VND


 

 Slideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow ImageSlideshow Image
Phản hồi của bạn